Volkswagen Slovakia (hala LOZ 3)

126 000 m2 + 35 000 m2 (2019)

2017, trvanie prác 8 mesiacov
pokládka trapézového plechu

  • Date: 31. decembra 2017
  • Client: Volkswagen Slovakia
  • Category:
  • Value: Volkswagen Slovakia
  • Volkswagen Slovakia (hala LOZ 3)
  • Volkswagen Slovakia (hala LOZ 3)