Heineken (sklad)

Heineken (sklad)

9 600 m2 pokládka trapézového plechu, realizácia za 13 dní