Mlynské Nivy

Mlinské Nivy

zelená strecha opláštenie, špecializované klampiarske práce, najväčší projekt v Strednej Európe